Inhoud Maritiem Nederland 10 - 2013

Thema Marine / KOERS 2014

In deze editie o.a. de volgende onderwerpen:

Eindejaarsspecial KOERS 2014
In dit nummer hebben zes maritieme topbedrijven de kans gegrepen om te laten zien wat hun
plannen zijn voor het komende jaar. Aan het woord komen GEA Westfalia Separator, Floorganise,
Vroon, Seaway Heavy Lifting, Huisman en Mammoet. Van carrièrekansen tot technische innovaties,
lees het in deze serie advertorials.

Column Viceadmiraal Matthieu Borsboom, Commandant der Zeestrijdkrachten
Wie de Koninklijke Marine een warm hart toedraagt, moet dat niet onder stoelen of banken schuiven. Dat is de strekking van de gastcolumn van viceadmiraal Matthieu Borsboom. Aankomsttijden van schepen in zeehavens hebben een just-in-time karakter, terwijl grote goederenstromen door nauwe zeestraten in turbulente gebieden lopen. Veiligheid is niet vanzelfsprekend.

Actueel - Schultz komt reders tegemoet
De Nederlandse reders krijgen een beetje lucht bij de invoering van alle maatregelen ter beperking van de uitstoot van alle schadelijke stoffen uit de schoorsteen van hun schepen. Nu een invoering van beperkingen voor de uitstoot van stikstof voor de scheepvaart in de Oostzee per 2016 op bezwaren stuit van Rusland acht minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het niet opportuun dit wel te doen voor de Noordzee.

Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland