Zeevaart

© Wärtsilä

 • Reder Hans Kahn was pionier in heavy lift scheepvaart

  In zijn woonplaats Caesarea in Israël is Hans Kahn overleden. De grondlegger van rederij Jumbo Shipping was 95 jaar.

  Verder lezen ›

 • Nieuwe afspraken moeten lozen van paraffine voorkomen

  Nieuwe afspraken moeten voorkomen dat schepen vanuit Nederlandse havens waswater met paraffine  op zee lozen. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) wil dat schepen hun vervuilde schoonmaakwater afgeven in de havens van Rotterdam of Moerdijk. Zij krijgen hiervoor, onder voorwaarden, een vergoeding.

  Verder lezen ›

 • Varen op waterstof is nog een hele uitdaging

  De uitstoot van schadelijke emissies in de scheepvaart moet verminderen. Zelfs de landen verenigd in de International Maritime Organization (IMO) zijn het daar onlangs over eens geworden. Elektrisch varen zou een uitkomst kunnen zijn. Om de benodigde elektriciteit daarvoor te kunnen genereren, kan waterstof in combinatie met een brandstofcel worden gebruikt. Varen op waterstof kent naast de vele voordelen echter ook een aantal nadelen.

  Verder lezen ›

 • Rotterdam ziet kolenoverslag fors dalen

  De totale goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het eerste kwartaal van 2018 licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De daling betrof vooral de overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie. Daartegenover stond een sterke stijging van de overslag van biomassa en LNG. De groei van de containeroverslag zette flink door.

  Verder lezen ›

 • 'Verbod op stookolie op Noordelijke zeeroute onafwendbaar'

  De Clean Arctic Alliance is blij met de voortgang die de IMO-lidstaten hebben geboekt bij  het instellen van een verbod op stookolie in het Noordpoolgebied. De Alliance, waarin 18 milieuorganisaties samenwerken, roept de betrokken landen op om het verbod zo snel mogelijk definitief te maken, zodat het in 2021 kan ingaan.

  Verder lezen ›

 • IMO stemt in met halvering broeikasgassen in zeevaart

  De milieucommissie van de IMO heeft ingestemd met de halvering van de totale CO2-uitstoot van de zeevaart in 2050 in vergelijking met 2008. Daarna moet de sector zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal gaan werken. Als 'tussenstap' moeten schepen in 2030 gemiddeld al 40 procent minder uitstoten.

  Verder lezen ›

 • KVNR blij met constructieve CO2-agenda Havenbedrijf Rotterdam

  De KVNR omarmt het initiatief van Havenbedrijf Rotterdam om een schonere scheepvaart te realiseren. Net als in de zeevaart wordt in de haven hard gewerkt om een substantiële rol in de energietransitie te spelen. "Als de partijen in de logistieke keten samenwerken draagt dat enorm bij aan de versnelling van de CO2-uitstootreductie", aldus de redersvereniging.

  Verder lezen ›

 • KVNR: 'Zeevaart heeft realistische klimaatdoelstelling met ambitie'

  "Het in 2050 behalen van 50 procent reductie van CO2-uitstoot in absolute zin ten opzichte van 2008 lijkt ons uitdagend maar realistisch", schrijft KVNR-directeur Annet Koster in een opiniestuk in het FD. "Een realistische reductieagenda is niet alleen ambitieus, maar ook constructief richting de partners in de gehele logistieke keten met wie de reders dit samen moeten bereiken."

  Verder lezen ›

 • Clean Arctic Alliance pleit voor verbod zware stookolie

  Nu de noordelijke zeeroute steeds beter bevaarbaar wordt zonder ijsbrekers, nemen de milieurisico's in het Arctisch gebied toe. Clean Arctic Alliance (CAA), een samenwerkingsverband van internationale natuurorganisaties, pleit om die reden voor een verbod op zware stookolie als scheepsbrandstof.

  Verder lezen ›

 • Verdieping Nieuwe Waterweg van start

  In de week voor Pasen hebben minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Ronald Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam, het startschot gegeven voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg. Rijkswaterstaat en haven hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat ook zeeschepen met een diepgang van 15 meter de Botlekhaven kunnen bereiken.

  Verder lezen ›

 • Deel deze pagina
  Betabanen

  Partners Maritiem Nederland