Carrière

Opleiden voor ‘enorme vraag’ naar personeel offshore wind


‘De focus ligt op vakbekwaamheid’

Auteur: Erik van Huizen | Publicatiedatum:

Om Nederland aan de klimaatdoelstellingen te laten voldoen, verrijzen steeds meer offshore windmolenparken op zee. Begin mei werd al het grootste offshore windmolenpark van Nederland geopend en de komende jaren worden nog vijf parken gebouwd. Maar de windmolens in die parken moeten wel worden onderhouden en zo nodig gerepareerd. En daar is goed opgeleid technisch personeel voor nodig.

De 150 windmolens in het park Gemini op bijna 85 kilometer uit de kust van Groningen hebben een capaciteit van 600 megawatt. En in opdracht van het Nederlandse kabinet worden de komende jaren nog twee windparken voor de Zeeuwse kust bij Borssele gebouwd, en drie parken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland. Die windmolens moeten worden onderhouden en gerepareerd door goed opgeleide technische mensen.

‘Inhoudelijk weten wat de turbine technisch allemaal doet is leuk, maar daar mag je toch niet aankomen’

Om aan de stijgende vraag naar personeel te kunnen voldoen, namen de bedrijven Falck Safety Services en Quercus Technical Services samen met de Stichting Leer Werken in de Techniek (LWT) en het Nova College uit IJmuiden het initiatief om cursussen en trainingen aan te bieden voor de offshore windindustrie. Het Nova College verzorgt hierbij het reguliere onderwijs waar leerlingen op mbo-niveau worden opgeleid voor het werken in de techniek, waaronder de offshore windindustrie. Falck verzorgt de veiligheidstrainingen, Quercus ontwikkelt het deel waarin onder meer de technische aspecten van de opleiding aan bod komen.

Steeds moderner

Afhankelijk van de modules die de leerlingen volgen, komen ze terecht bij de cursussen of trainingen van Quercus of Falck. “Leerlingen komen voor de onderdelen over veiligheid bij ons”, vertelt Paul Boumans, commercieel directeur van Falck Safety Services. “Het gaat er hierbij onder meer om dat ze leren hoe ze veilig naar boven kunnen klimmen, wat ze moeten doen als er iets gebeurt op de windmolen, hoe ze veilig op hoogte en in kleine ruimtes kunnen werken en hoe ze weer veilig aan dek of op de grond kunnen komen.” En ook het trainen van de veiligheid gebeurt steeds moderner. Boumans ziet nu al dat volledige windmolens in virtual reality worden nagebouwd.

Foto: FalckDirecteur Paul Koop van Quercus is nog bezig met het afronden van de zogenoemde awareness cursus waarin wordt uitgelegd wat de offshore windindustrie nu eigenlijk precies inhoudt. Hij richt zich hierbij niet alleen op leerlingen en instromers, maar ook op bedrijven die bij de offshore windindustrie zijn betrokken. “Hier gaat het om de vele aspecten in de offshore windindustrie zodat je weet waar het over gaat. Hieronder vallen bijvoorbeeld de vragen welke krachten er spelen, hoeveel 8 megawatt nu eigenlijk wel niet is en wat het verschil is tussen wisselstroom en gelijkstroom. Wij gaan deze en andere aspecten allemaal op een leuke manier behandelen. Niet alleen voor het Nova College, maar we kunnen het ook als e-learning pakket gaan inzetten voor bijvoorbeeld de mensen die voor toeleveranciers van de windindustrie werken. Ze kunnen dan een licentie nemen op ons leerpakket. Wij updaten deze continu zodat iedereen bij kan blijven op het vakgebied. De bedoeling is dat de mensen meer gevoel krijgen voor de business waarin ze werken. Dat ze een goed verhaal hebben op een verjaardagsfeestje als ze wordt gevraagd naar de windindustrie. Maar we gaan het niet moeilijker maken dan het is. Teveel is ballast, maar te weinig is onveilig.” 

Verviervoudiging

Omdat Boumans de komende jaren een enorme vraag verwacht naar specialisten voor de windindustrie - hij spreekt zelfs van een verviervoudiging - kan het reguliere onderwijs alleen waarschijnlijk niet voldoende personeel leveren. Samen met Redwave, de industrie en het UWV werd daarom het initiatief genomen om ook op andere manieren personeel proberen te vinden, de zogenoemde zij-instromers. “We weten allemaal dat het niet zo goed gaat in de olie- en gasindustrie. We kunnen de mensen die daar zeg maar nu op de reservebank zitten, wellicht bijscholen. Ze hebben natuurlijk al competenties in het offshore werken en misschien kunnen we die kennis ook in gaan zetten in de windindustrie. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om engineers die nu nog op het land hun werk doen. Want onshore zit vaak al veel kennis die we misschien goed offshore kunnen gebruiken. We gaan deze mensen dan op competentie inschalen. We kijken dan of ze al veiligheidstrainingen hebben gedaan en of ze al weten hoe ze om moeten gaan met risico’s. Ze kunnen bij ons dan de basismodule veiligheid gaan halen. Binnen vijftien dagen hebben ze dan de papieren voor windtechnicus in de offshore.”

Foto: FalckUniformiteit

Met de stijgende vraag naar personeel in de offshore windindustrie, dreigt volgens Quercus-directeur Koop wel wildgroei te ontstaan in de opleidingen. Om uniformiteit in de markt te krijgen, schreef hij een visiedocument waarbij de focus ligt op vakbekwaamheid. “De vraag is hoe je ervoor gaat zorgen dat de mensen allemaal dezelfde competenties hebben, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. En hoe overbrug je de kloof tussen de opleiding en de praktijk. Want je kan wel goed opgeleid zijn op het gebied van veiligheid, maar dat betekent nog niet dat je ook een schroevendraaier kan vasthouden. Je moet daarom leren over hoog- en laagspanning, hydrauliek en rotating equipment. Het gaat om eerstelijns onderhoud en reparatie. Inhoudelijk weten wat de turbine technisch allemaal doet is leuk, maar daar mag je toch niet aankomen. Dan moet je een opleiding bij de leveranciers van windturbines volgen.”

Om de leerlingen zo snel mogelijk in te kunnen zetten, wordt gewerkt met cursussen waarvoor de leerlingen deelcertificaten krijgen. Het Nova College gaat deze cursussen integreren in de opleiding MyTec Wind. Dit brede onderwijsprogramma, dat technisch specialisten opleidt, werd samen met LWT ontwikkeld. Het Nova College gaat de cursussen vanaf het nieuwe schooljaar in september van dit jaar aanbieden.

Deel deze pagina

Probeer TW

Geïnteresseerd in techniek? Kies dan voor Technisch Weekblad (TW)

TW biedt technici het laatste nieuws, achtergronden en opinie op het gebied van techniek en innovatie. TW lees je in print en altijd en overal online op je pc, tablet of smartphone. Voor studenten en starters onder de 35 jaar met een technische opleiding, is TW helemaal gratis! 

Naar de website van TW voor het laatste nieuws

Meer informatie over een abonnement

Betabanen

Partners Maritiem Nederland