Achtergrond

NMT-seminar doet voorspellingen


Dieptepunt voor offshore lijkt bereikt

Branche: Offshore | Auteur: John Ekkelboom | Publicatiedatum:

De malaise in de offshore lijkt het dieptepunt te hebben bereikt en dat komt mede door opbloeiende activiteiten voor de Nederlandse kust betreffende offshore wind.

Het zijn moeilijke tijden voor de maritieme industrie. Dat geldt zeker voor de offshore. Door de lage olieprijs en de overcapaciteit van schepen wordt deze sector hard getroffen. Maar wellicht is het dieptepunt bereikt en gloort er enige hoop. Vooral de offshore wind gaat een zonnige toekomst tegemoet, zo bleek tijdens het Shipbuilding Market Forecasting Seminar dat op 19 juni werd gehouden in het auditorium van de Rabobank in Utrecht.

Het seminar, dat druk werd bezocht, was het initiatief van Ralph Dazert, market analyst van Netherlands Maritime Technology. Het viel hem al langer op dat bij de NMT-leden de belangstelling voor marktinformatie toeneemt. Samen met de Rabobank, die veel klanten in de Nederlandse scheepsbouw en scheepsvaart heeft, besloot hij via een seminar aan die behoefte te voldoen door verschillende deskundige sprekers hun marktvoorspellingen te laten doen. Zelf ging hij in op de vooruitzichten voor speciale scheepstypen, zoals veerboten, sleepboten en cruiseschepen. Voor deze categorieën voorspelt hij een zonnige toekomst, met name voor de cruiseschepen.

Voor de offshore ziet de situatie er in het algemeen minder rooskleurig uit. Zowel Ton Wouterse (sector banker maritime industries and offshore bij de Rabobank), Richard Brakenhoff (industry analyst bij deze bank) als dagvoorzitter Pascal van Kuijen (business development and market intelligence manager bij Damen Shipyards) waren hierover eensgezind. Ze hebben ook niet al te hoge verwachtingen op spoedig herstel. Wel lieten ze weten dat de offshore wind enorme potenties heeft. Na het seminar gingen ze op verzoek van Maritiem Nederland dieper in op hun visie op de offshore sector.

Multifunctionele vloot

De drie deskundigen noemen de lage olieprijs als de belangrijkste bedreiging voor de hele maritieme sector en voor de offshore in het bijzonder. Wouterse: “Hoewel offshorebedrijven daardoor veel minder opdrachten hebben, werken met name de grotere ondernemingen vanuit een sterke financiële basis. Ze kunnen wanneer de markt verslechtert, hun schulden terugbrengen waardoor ze het langer volhouden. Bovendien zijn ze in staat anticyclisch te investeren om zich te ontwikkelen en hun positie verder te versterken.”

Van Kuijen ziet dat reders steeds vaker overwegen hun bestaande vloot multifunctioneel in te zetten. “Zo hebben bijvoorbeeld baggerbedrijven hun activiteiten verder verbreed in de offshore en daartoe hun vloten uitgebreid en schepen laten ombouwen naar bijvoorbeeld offshore wind-installatieschepen.”

Volgens Brakenhoff zijn de investeringsplannen van oliemaatschappijen tussen 2014 en 2016 bijna gehalveerd. “Dat zijn megaklappen die dan worden uitgedeeld.” Hij noemt een klein lichtpunt voor dit jaar. Uit een enquête van de Engelse bank Barclays onder circa 350 oliemaatschappijen blijkt dat deze bedrijven dit jaar bereid zijn weer iets meer te investeren.

Op langere termijn verwacht Brakenhoff een geleidelijk herstel, maar dan zal eerst de overcapaciteit van schepen moeten worden aangepakt. “In sommige segmenten – zoals de AHTS-schepen (Anchor handling Tug Suppliers) en de PSV’s (platformbevrachters) – is de capaciteit de afgelopen tien jaar met ruim 50 procent toegenomen. Je ziet nu ontzettend veel schepen aan de kade liggen, vaak gloednieuwe. Eerst zullen oude schepen gesloopt moeten worden om die overcapaciteit terug te brengen.”

Wouterse geeft de sector wat meer hoop. “We hebben nog steeds te maken met een groei van de wereldbevolking. Landen als Vietnam en Indonesië zijn sterk in ontwikkeling, wat leidt tot noodzakelijke investeringen waarbij olie- en gasindustrie van belang zijn.”

Drijvende windparken

Over de toekomst van de offshore wind zijn de drie deskundigen veel optimistischer. Van Kuijen spreekt van geweldige vooruitzichten omdat steeds meer landen de successen van onder meer Nederland willen navolgen, waar nieuwe windparken worden geplaatst op een kosteneffectieve manier en met steeds minder en binnenkort zelfs zonder subsidie.

 Van Kuijen: “Daar kan onze maritieme industrie natuurlijk een graantje van meepikken. Als scheepsbouwer moet je wel samen met de klanten goed nadenken over de ontwikkelingen op dat gebied om daarop te kunnen anticiperen. De afgelopen jaren zijn de windturbines gigantisch groot geworden, waardoor vrij nieuwe schepen al een upgrading nodig hebben. Zo nemen wij bij Damen Shiprepair op dit moment de Aeolus van Van Oord onder het mes. Dat schip uit 2014 krijgt bijvoorbeeld een veel zwaardere kraan aan boord. Dat gaat om flinke investeringen.”

 Brakenhoff wijst erop dat de huidige windparken nog zijn aangewezen op ondiepe zeeën. “Het zou verstandig zijn als onze maritieme sector zich ook voorbereidt op drijvende windparken. Diepe wateren, zoals die rondom Japan, behoren dan ook tot het afzetgebied.”

Onderwerpen
Deel deze pagina
Tips voor herstel offshore sector

Op de vraag of Ton Wouterse, Richard Brakenhoff (beiden van de Rabobank) en Pascal van Kuijen (Damen Shipyards) nog meer tips hebben voor de offshorebedrijven en de Nederlandse overheid, geven zij het volgende lijstje om als bedrijf de offshore crisis het hoofd te bieden:

 • Begin in een zo vroeg mogelijk stadium met innovaties op nieuwe markten, zoals offshore wind. Daar gaan de ontwikkelingen heel snel. Molens worden steeds groter.
 • Kijk naar de multifunctionele inzetbaarheid van de vloot in samenwerking met de klant.
 • Know your banker. Er is in het verleden te veel op een financieel moeras gebouwd. Schepen bleven veel te lang hoogwaardig in de boeken staan, terwijl ze nog maar een fractie van de waarde hadden. 
 • De offshore sector moet meer voor het voetlicht brengen hoe schoon, secuur en veilig in deze sector wordt gewerkt.
 • Juist in deze moeilijke periode is het belangrijk om oog te blijven houden voor innovaties.
 • Duurzaamheid is een absolute must. De overheid wordt steeds strenger op het gebied van groen varen. Bereid je daarop voor door op LNG te varen en later wellicht elektrisch.
 • Beperk je niet tot bepaalde gebieden maar zorg dat je wereldwijd actief bent. Spreiding biedt meer zekerheid.
Wat zou de overheid moeten doen?
 • Verander niet bij ieder nieuw kabinet de plannen en blijf consistent. Bij onzekerheid in de markt blijven investeringen uit.
 • Verplicht schepen hier groen te varen.
 • Wanneer je als overheid schepen bestelt – bijvoorbeeld onderzoeks- en patrouilleschepen – denk dan mee met de industrie hoe die vaartuigen zo optimaal en innovatief mogelijk kunnen worden uitgerust.
 • Gelukkig promoot de overheid in het buitenland onze kennis en vaardigheden op het gebied van offshore wind. Ga daarmee door en liefst nog intensiever.

Partners Maritiem Nederland