Achtergrond

NML Column Wim van Sluis, voorzitter Stichting NML


Help de maritieme sector!

Branche: Maritieme Cluster | Auteur: Wim van Sluis | Publicatiedatum:

Wij zijn een unieke, vitale en springlevende sector die zijn steentje bijdraagt aan de Nederlandse economie.

Ik vertel u echter niets nieuws als ik u zeg dat wij na jarenlange voorspoed, de wind nu flink tegen hebben. Terwijl de wereldeconomie aantrekt, blijft de groei van onze oer-Hollandse maritieme sector sterk achter. Dit komt door achterblijvende wereldhandel, malaise in de offshore, overcapaciteit in de zeescheepvaart en oneigenlijke concurrentie. Daarom vragen wij als maritieme sector nu een investeringsimpuls van de overheid.

Deze impuls is onder meer nodig voor het investeren in verduurzaming van de scheepvaart. De markt lijkt namelijk niet bereid om hieraan mee te betalen en hogere tarieven van groene schepen te accepteren. Deze verduurzaming vergt kennis en een goede innovatiebasis. Helaas blijft het investeringsvermogen van de overheid voor maritieme innovatie echter achter. Dit terwijl we zelf veel geld in Research and Development stoppen. Wij pleiten daarom voor betere zichtbaarheid in de Topsector ‘Water en Maritiem’, gecombineerd met een overheidsimpuls in maritieme projecten, maritiem onderzoek en testfaciliteiten.

Ontwikkelde duurzame oplossingen bieden vervolgens ook goede exportkansen. We hebben daarbij behoefte aan internationaal concurrerende handelsvoorwaarden die niet verstoord worden door nationale en regionale regelgeving. Bovendien pleiten we voor meer exportkrediet. Alleen verstevigen van onze internationale positie is uiteraard niet voldoende. We moeten ook in ons eigen land investeren. Onze zeehavens ervaren nu een ongelijk speelveld met de buurlanden. Daarom is een gerichte rijksbijdrage nodig om de concurrentiepositie te herstellen. Bijvoorbeeld via een havenstructuurfonds en strategische investeringen in multimodale achterlandverbindingen.

De sector is in trek bij jongeren die graag hun maritieme carrière willen starten. Het is echter kostbaar om ze ook een praktijkstage te bieden binnen onze mondiale sector. De kosten van zo’n stage liggen gemiddeld vier keer hoger dan een landstage. We zouden daarom graag hiervoor een steuntje in de rug krijgen. Om al deze punten efficiënt en goed te kunnen regelen zien we daarnaast graag een vaste gesprekspartner bij de overheid. Juist om de keten van beleid, uitvoering en handhaving onder het dak van één topambtenaar te krijgen.

Nederland heeft jarenlang geprofiteerd van de maritieme sector, zijn economische welvaart is grotendeels op onze maritieme activiteiten gebaseerd. Om de welvaart van Nederland ook voor de toekomst te borgen, rekenen wij nu op uw steun. Denk daarom aan ons tijdens de formatie van het volgende kabinet en houd ons boodschappenlijstje daarbij stevig vast.

Onderwerpen
Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland