Achtergrond

NML Column Astrid Kee, voorzitter NML Human Capital Council/Lid College van Bestuur STC-Group


Een toekomstbestendige maritieme carrière

Auteur: Astrid Kee | Publicatiedatum:

De maritieme sector neemt alvast het initiatief tot een leven lang leren met het Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum.

De kreet ‘een leven lang leren of een leven lang ontwikkelen’ is een gevleugelde uitspraak, die wij de laatste tijd ook steeds vaker in de maritieme sector horen. Maar waarom eigenlijk? Dit komt omdat de vraag naar goed geschoold maritiem en technisch personeel niet constant is. Dit geldt niet alleen voor individuele bedrijven, maar soms zelfs voor hele deelsectoren.

Verder vraagt de huidige tijd om een grote mate van flexibiliteit van werknemers én werkgevers. Werkgevers moeten snel kunnen anticiperen op de continu veranderende wereldmarkt. Dit vraagt om innovatieve, flexibele en wendbare werknemers, dus ook om doorlopende scholing en ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het omscholen van traditionele offshore medewerkers richting offshore wind.

Deze constatering en gedachte is de aanleiding voor de NML Human Capital Council om het Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO) op te zetten. Om zo ‘een leven lang ontwikkelen’ te ondersteunen en mogelijk te maken. Niet alleen als arbeidsmarktbranding van de sector richting potentiële talenten, maar ook om de bestaande ‘workforce’ binnen boord te houden en hun kennis up-to-date. Het gaat om het creëren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig maritiem carrièrepad en het behouden van specialistische maritieme kennis en kunde. Het MLO faciliteert het leren en ontwikkelen en daarmee de mobiliteit van werknemers tussen bedrijven, deelsectoren en aangrenzende sectoren. Flexibele, kwalitatief goede opleidingstrajecten die makkelijk aan marktontwikkelingen aan te passen zijn horen daarbij. 

Het is belangrijk om onze medewerkers te helpen duurzaam inzetbaar te blijven. Hoe willen we dit gaan doen? Na het toetsen van het draagvlak voor het MLO onder maritieme HR managers en bedrijven zijn we ondertussen bezig om financiering te vinden voor een kwartiermaker. Deze zal samen met een kopgroep van maritieme HR-managers aan de slag gaan met het opzetten van een HR-netwerk en het finetunen van de arbeidsmarktbranding van de sector. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande initiatieven zoals de recent gestarte Netherlands Maritime Academy (NMA) van NMT. De NMA is een tool die bestaande bedrijfsacademies aan elkaar koppelt, trainingen ontsluit en openstelt voor werknemers van deelnemende bedrijven.

Deelt u onze mening dat een focus op ‘een leven lang leren’ een strategische asset kan zijn om de internationale concurrentiepositie van de sector te verstevigen? Meld u dan aan voor het HR-netwerk! De eerste stap naar het Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum.

Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland