Achtergrond

Arjen Uytendaal, directeur Stichting Nederland Maritiem Land


Continuïteit op de maritieme arbeidsmarkt?!

Auteur: Arjen Uytendaal | Publicatiedatum:

Het is belangrijk om ook in mindere tijden te blijven investeren in het aantrekken van talent en het wekken van juiste en realistische verwachtingen.

Opleidingskeuze en carrièreplanning zijn onderwerpen die men het beste vanuit breed perspectief bekijkt en aanpakt. Het liefste met visie en doelstelling voor de lange termijn. Dit vergt enig onderzoek, creativiteit en commitment, net zoals ondernemingen dat doen bij strategieontwikkeling. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor werknemers of jongeren die een carrière- en/of opleidingskeuze moeten maken. De realiteit van vandaag kan morgen helemaal anders zijn. Kijk maar naar de malaise in de offshore sector, getriggerd door de lage olieprijs. De verwachting is dat dit negatieve invloed zal hebben op meerdere maritieme deelsectoren. Twee jaar geleden had niemand dit voorzien. Met andere woorden: bedrijven en werknemers moeten zich niet teveel laten leiden door de waan van de dag.

Achterliggende gedachte is dat de toekomst altijd anders is dan men nu kan zien of kan voorspellen. Heeft het daarom zin om volledig te focussen op het hier en nu? Welke impact heeft dat bijvoorbeeld op kinderen in groep 8? In hoeverre is het verstandig om die te veel te vertellen over minder opdrachten voor de offshore of problematiek rondom stageplaatsen? De kans bestaat dat ze, of hun ouders, interesse in de maritieme sector verliezen. Naar mijn mening is het van belang om bezig te zijn met langetermijnvisie en het maken van weloverwogen keuzes. Het bedrijfsleven zal duidelijk moeten vertellen waar het zich in de toekomst mee bezig gaat houden en aantrekkelijke en (inhoudelijk) uitdagende condities bieden. Potentiële werknemers moeten zich richten op het ontwikkelen van kennis en kunde gerelateerd aan persoonlijke interesses. Mijn ervaring is dat mensen die dingen doen die ze leuk vinden daarin vaak uitblinken, waarop een succesvolle carrière volgt. Enige nuance is op zijn plaats. Maar over het algemeen is er in de maritieme sector altijd werk voor goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Zowel binnen als buiten Nederland.

Daarom is het belangrijk om ook in mindere tijden en bij tegenslag te blijven investeren in het aantrekken van talent en het wekken van juiste en realistische verwachtingen. Het zou zonde zijn als we de nadruk leggen op het signaleren van beren op de weg en er over een aantal jaren een tekort aan goed opgeleide en gemotiveerde maritieme professionals ontstaat doordat de jongeren van nu voor een andere bedrijfstak hebben gekozen.

Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland