Achtergrond

Column Nederland Maritiem Land


Trots dat ik uw voorman mocht zijn

Branche: Maritieme Cluster | Auteur: Wim van Sluis, voorzitter NML | Publicatiedatum:

Omdat ik aan het einde van mijn termijn zit als voorzitter van Nederland Maritiem Land zit, is dit mijn laatste column in die hoedanigheid. Normaal kijk je bij zo’n afscheid terug naar wat je hebt bereikt, maar ik wil graag de ambities beschrijven voor de maritieme sector die mij zo dierbaar is.

Voor onze scheepsreparatiesector wens ik een gelijk speelveld binnen Europa. Door ongelijke interpretatie van regelgeving, ten opzichte van de omringende landen zoals Duitsland, wordt binnen onze sector onevenredig streng gehandhaafd. Daarbij wordt tijdens grote onderhoudsbeurten vooral de focus gelegd op de werkzaamheden door buitenlandse bemanningen. Doordat hier boetes zijn uitgedeeld, wijken reders voor scheepsreparaties nu uit naar andere Europese havens. Hierdoor is de Nederlandse economie een miljard euro aan inkomsten misgelopen en zal dat in de komende jaren ook blijven doen.

Nederland, vooral de maritieme sector, staat voor een enorme opgave op gebied van het klimaatakkoord. Verduurzaming en vergroening binnen onze sector is noodzakelijk, maar alleen mogelijk wanneer we investeren in kennis, innovatie- en menskracht om dit te realiseren. Maar dat kunnen we niet alleen. Ik spreek daarom de wens uit voor een kapitale injectie in het innovatievermogen van onze sector. Alleen met die injectie kunnen we deze vergroening snel realiseren en de concurrentiepositie behouden.

Als internationaal knooppunt van handel en poort naar Europa, maken we ons zorgen over de ontwikkelingen rond de Brexit. We moeten ervoor zorgen dat snelheid en efficiëntie in de afhandeling van de vracht gewaarborgd blijft, wanneer onze Britse samenwerkingspartners de Europese Unie verlaten. Mijn wens is hier dat we tot een mooie gezamenlijke oplossing komen. We moeten daarmee zeker stellen dat de maritieme lijnen naar het Verenigd Koninkrijk wijd open blijven staan.

'We moeten zeker stellen dat de maritieme lijnen naar het VK wijd open blijven staan'

Met een nieuwe mooie campagne willen we – zowel op zee als aan de wal – weer jonge mensen aantrekken die aan de slag willen binnen de sector. Deze nieuwe jonge mensen en bestaande werknemers binnen de maritieme branche, krijgen hierbij een nieuwe voorman. Ik draag met een goed gevoel de voorzittershamer over aan Rob Verkerk, in de hoop dat hij snel mijn wensen in vervulling mag brengen. Niet voor mij, maar omdat u dat als maritieme sector zo enorm verdient. Ik wens u ‘fair winds and following seas’.

Onderwerpen
Deel deze pagina

Partners Maritiem Nederland